mandag 9. november 2009

Kritiske spørsmål frå ordførar Arne Sanden i Lærdal


SOGN AVIS Arne Sanden, ordførar i Lærdal, har skrive brev til dei tolv ordførarane som i eit opprop har tatt til orde for styrking av sentralsjukehuset og nedlegging av tilbod ved lokalsjukehusa. Her er spørsmåla Sanden vil at dei "kunnskapsrike" ordførarane skal svare på:

1.Kor stort er det akkumulerte underskotet til Helse Førde pr. dag dato?

2. Kva er den årlege budsjettmessige utfordringen til foretaket med utgangspunkt i 2009?

3. Kva helsetenester yter Lærdal Sjukehus?

4. Kva helsetenester leverar Nordfjord Sjukehus?

5. Kva for ein av desse tenestene meiner du (de) at vi bør leggje ned?

6. Kva verknad vil denne endringa ha for befolkninga i Sogn eller Nordfjord?

7. Kva for varige innsparingar vil ei slik endring medføre?

8. Og vil denne innsparinga kunne møte utfordringa i spm 1 og 2?

9. Kvar kan eg og andre finne den kunnskapen og dei analysane som de baserar dykkar utspel på?

10. Eg vil gjerne ha dokumentasjon på at politikarar i Sogn eller aksjon Forsvar Lærdal Sjukehus nokon sinne har teke til ordet for nedbygging av funksjonar ved sentralsjukehuset til fordel for lokalsjukehusa.

11. Alle 12 ordførarar representerar parti som har klåre formuleringar i partiprogramma sine i høve innhaldet i lokalsjukehusa. Korleis harmonerar utspelet dykkar med partiprogramma?

12. Skal denne nye «fordelingspolitikken» i fylket også omfatte t.d. samferdsel og skulestruktur?

• Klikk her eller på overskrifta for å lese saka i Sogn Avis på nett


OPPDATERING:
Balestrand-ordførar vil ikkje svara Sanden. Les om det i Sogn Avis ved å klikke her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar