torsdag 26. november 2009

Ordførar Arne Sanden vil ofre fødestova ved Lærdal sjukehus

NRK SOGN OG FJORDANE – Me er villige til i gje slepp på den forsterka fødestova ved Lærdal sjukehus, og heller behalde den viktige ortepediavdelinga som er ved sjukehuset i dag.

Men ei slik ordning kan ikkje gjerast utan å stilla krav, forklarar Sanden.
– Det er rimeleg klårt at frå politisk hald i Lærdal og i Sogn, så vil me måtte stille sterke krav til helseføretaket når det gjeld deirar medverknad til å få gode følgjetenester og eit sikkert opplegg rundt transport i framtida.

Ei vanskeleg avgjerd
Sanden seier at det er vanskeleg for han som ordførar å gå ut og seie dette om eit så viktig tilbod som fødetilbodet til kvinnene i Sogn tross alt er.
– Det er smertefullt, seier han.

Låge fødetal
Det at fødetala har gått såpass mykje ned dei siste åra at tida, meinar Sanden gjer at tida no er inne til å innsjå at det bør endrast.
Han fortel at både helsegruppa i Sogn regionråd og politikarane i Lærdal står samla om utspelet.
No ventar Sanden politikarar i andre deler av fylket skal følgja etter det han karakteriserer som god vilje.
– At den politiske leiinga i dei andre regionane syner tilsvarande god vilje til å vera med, seier han til slutt.

• Klikk her eller på overskrifta for å lese utspeletet frå lærdalsordførar Arne Sanden på NRK Sogn og Fjordane sine sider

• Klikk her for å lese saka i Sogn Avis

• Klikk her for å lese saka på Porten

• Klikk her for å lese kommentar frå aksjonsleiar Bente Øien Hauge på NRK Sogn og Fjordane sine sider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar