onsdag 18. november 2009

Kan vi stole på luftambulansen?


INNLEGG PÅ FIRDA.NO (ORIGO FJORDAGLIMT) 17. NOVEMBER, AV RUNE LARSEN

I Sogn og Fjordane har vi mye vær, og det er ganske skiftende værforhold mellom de ulike delene av fylket. Dette er en stor utfordring for oss som arbeider i luftambulansen. Dersom vi ser årene under ett så gjennomfører vi ca 85% av de henvendelsene som det er medisinsk behov for. De fleste kanseleringene skyldes dårlig vær. Noen få skyldes flytekniske forhold i tillegg til at der er noen oppdrag som ikke kan gjennomføres pga at vi er underlagt strenge reguleringer for arbeids og hviletid. I disse siste tilfellene blir henvendelsen da vanligvis styrt til en av nabobasene som løser det dersom det vurderes som medisinsk behov.

De vanskeligste oppdragene er akutt-oppdrag hvor behovet helt klart er tilstede, men hvor det ikke er mulig å dra pga vær. Vi prøver da å få til alternative løsninger, enten i form av helikopter fra andre baser, redingshelikopter eller vi prøver å få tak i ambulansefly fra Ålesund eller Gardermoen. Men oftest blir det tii at det startes imøtekjøring med ambulanse. Det er forbausende hvor store deler som kan dekkes i løpet av en time dersom 2 ambulanser kjører uttrykning mot hverandre. Vi har da med oss samme utstyr som er i helikopteret og som også er det samme som finnes i mottak/intensiv. Vi kan da starte den nødvendige stabiliseringen som må til før en evt ØH operasjon. Er det snakk om en større trafikkulykke kan vi også ta med kriseblod.

Vi samarbeider tett med nabobasene, fordi at de ulike vindretningene har ulik effekt . Blåser det fra sørvest kan gjerne Ålesund klare å komme til Nordfjord, mens de har mer problem ved Nordvest vind. Ål og Dombås kan klare å komme til indre Sogn og Indre Nordfjord selv om både Bergen, Førde og Ålesund kan være blokkert av tåke.

Det er helt klart at redningshelikopteret i Florø representerer en kraftig styrking av mulighetene i dårlig vær, og de sier ganske greit at de skal klare å komme seg inn til f.eks Selje eller Vågsøy. I mørke og tåke så kan de gjøre en “radar-innflyging” til kysten.

Vi vet at en del kommuneleger ikke ringer etter helikopter når det er dårlig vær, så den reelle prosenten gjennomførte oppdrag er nok litt lavere. Men dette må være et ganske lite antall, fordi at når vi går inn og ser på alle akutt-oppdrag med ambulanse fra f.eks Vågsøy og Selje så er det svært få hvor vi kan se at det har fått medisinske konsekvenser at luftambulansen ikke har kunnet komme. Noen hjertepasienter burde vært til Haukeland for blokking, men ble istedet fraktet til lokalsykehus for blodproppsoppløsende behandling.

I debattene omkring organisering av akutt-beredskap i fylket kan man få inntrykk av at det stadig er situasjoner hvor folk vil dø dersom det blir gjort endringer.

Disse situasjonene er svært sjeldne når man ser på det som faktisk skjer av pasienttransport.

• Les innlegget på Firdas lokalsone Fjordaglimt ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar