torsdag 26. november 2009

Styreleiar Clara Øberg rosar Arne Sanden


SOGN AVIS – Dette er eit fantastisk flott og viktig utspel frå Arne Sanden, seier styreleiar Clara Øberg i Helse Førde.
Med full støtte frå dei folkevalde i kommunen, gjekk Sanden tidlegare i dag ut og sa at vertskommunen gjev opp fødetilbodet.

Nesten genialt
– Det faktum at ein vertskommune seier at dei er villige til å gje slepp på eitt tilbod for å styrka eit anna, er konstruktivt og svært bra. Dette er etter mitt skjønn eit nesten genialt utspel frå Sanden, dagen før me skal diskutera framtidige strategiar i styret, seier Clara Øberg.

Ho er full av ros til det politiske miljøet i Lærdal, som på denne måten bidreg til heilt nødvendige innsparingar i Helse Førde. Så langt attende som i 2006 ville ein spara inn 4,6 millionar kroner ved å leggja ned den forsterka fødestova i Lærdal, det er vesentleg meir i dag.

Frigjer viktig areal
– Dette er eit klokt utspel frå Sanden, som eg er rimeleg trygg på vil styrka sjukehset i Lærdal på sikt, seier Clara Øberg.
Ho peikar på at ei nedlegging av fødestova vil frigje areal i Lærdal. Mellom linjene er det ikkje tvil om at Øberg i den samanheng tenkjer på ei utviding av ortopedien.

Ja til ortopedisatsing
Helse Førde har tidlegare sagt at det i framtida skal vera to ortopediske avdelingar i fylket. I dag er det tre, ei i Lærdal, ei i Førde og ei på Nordfjordeid,
– Når lærdølene frivillig gir frå seg føden, så styrkar dei vel sjansane sine for å få satsing på ortopedien?
– Eg vil ikkje forskottera styret si handsaming den 16. desember, men dette er eit gledeleg og konstruktivt utspel frå det politiske miljøet i Lærdal, eitt av dei klokaste og mest fornuftige på lang tid, seier Clara Øberg.

• Klikk her for å lese saka med Øberg i Sogn Avis

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar