torsdag 12. november 2009

Vil ha helseministeren til fylket


NRK SOGN OG FJORDANE Helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen er invitert til ope møte om sjukehusutfordringane i Sogn og Fjordane.

Det er fylkesordførar Nils R. Sandal, KS-leiar Olav Lunden og fylkesmann Oddvar Flæte som står bak invitasjonen. Dei vonar å få til eit møte før jul eller tidleg på nyåret.
- Eg vonar og trur at vi etter drøfting med helseministeren, kan sette oss ned og tenke på korleis vi skal prøve å løyse det i Sogn og Fjordane, seier Lunden.

Aksjonistane må teie
Lunden meiner samhandlingsreforma og den tilspissa sjukehusdebatten i fylket, er grunn til at eit møte er viktig. Han ser føre seg eit ope møte der det er naturleg at ordførarane er tilstades, og gjerne med ulike innleiarar. Men aksjonistane må teie.
- Dei kan heilt sikkert få vere til stades, men eg trur ikkje dei kan få vere tilstades i debatten. Eg trur sikkert at det kan vere nyttig å vere med i eit slikt møte for å få vite korleis ein tenkjer å løyse helsetenestene i den enkelte kommune, seier han.

Ope og ærleg møte
Strøm-Erichsen har til Bergens Tidende sagt at lokalsjukehusa ikkje skal leggast ned, men kanskje få endra innhald. Dette er noko også styreleiar i Helse Førde, Clara Øberg, har varsla ovanfor innbyggjarane i fylket. Dette blir tema på møtet. Lunden seier han ynskjer eit ope og ærleg møte der institusjonane i fylket blir tema.
- Både som helseinstitusjonar, men kanskje også sett i samanheng med at dette er store arbeidsplassar i den enkelte kommune, seier han.

• Les saka og kommentarane på NRK Sogn og Fjordane sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar