lørdag 23. oktober 2010

Helseforetaka manglar politisk styring


NRK SOGN OG FJORDANE Helseføretaka får ture fram som dei vil utan politisk styring. Det meiner kommunelegar og raudgrøne lokalpolitikarar.

Fredag vedtok Helse Førde å leggje ned fødetilbodet ved lokalsjukehusa på Nordfjordeid og i Lærdal.
Kommunelege i Vågsøy, Trond Inselseth, meiner det er eit eksempel på at føretaka får ture fram i strid med nasjonale føringar.
Han får støtte frå fungerande ordførar i Eid, Kjell Magne Åshamar, som tryglar regjeringa om å gripe inn.

• Les saka på NRK Sogn og Fjordane sine sider ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar