lørdag 30. oktober 2010

Ungdom kjempar for sjukehuset


NRK SOGN OG FJORDANE Ungdommar frå Lærdal leverte underskriftslister mot nedlegging av sjukehuset.

Helge Evensen Bjørkum (16) og Synnøve Askeland (15) frå ungdomsrådet reiste fredag til Oslo for å overrekke 553 underskrifter. Dette gjorde dei for å vise støtte til Lærdal sjukehus.

Lova på tru og ære
Dei blei møtt av sambygdingen Navarsete som mottok underskriftslistene.
– Ho lova på tru og ære å levere dei vidare til helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen.

Tidlegare har dei engasjerte ungdommane skrive brev til helseministeren der det stod at dei unge ikkje vil bu i Lærdal, Årdal og Aurland om sjukehuset vert lagd ned.

Ei sak som engasjerer
Aksjonsleiar Helge Evensen Bjørkum seier at Navarsete var glade for at dei hadde teke turen til Oslo.
– Vi fekk ei hyggeleg stund ilag med Liv Signe. Vi snakka også om vedtaket om å leggje ned fødetilbodet, noko vi tykkjer er uakseptabelt.

Saka om sjukehuset engasjerer både unge og eldre i indre Sogn og det har ikkje vore problem med å få ungdommen til å engasjere seg.
– Det var ingen av dei unge som sa nei til å skrive under på listene. Ungdommene bryr seg og tykkjer det er viktig.

Håper ho tek dei på alvor
Evensen Bjørkum veit ikkje kva utfallet av underskriftene blir.
– Men vI håper og trur at helseministeren tek meiningane våre på alvor og tek dette med seg i vurderingane sine framover.

• Les saka på NRK Sogn og FJordane ved å klikke her eller på overskrifta

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar