tirsdag 19. oktober 2010

Navarsete: Lover omkamp om lokalsykehus


NATIONEN — Regjeringens utkast til ny helseplan gjør det naturlig å se på alle nedleggingssaker på nytt, sier Sp-leder Liv Signe Navarsete.

Det nye høringsutkastet til Nasjonal helse- og omsorgsplan legger ikke debatten om lokalsykehusene død: Det står at akuttfunksjoner og fødetilbud ikke nødvendigvis skal gis ved alle sykehus, og det følger opp et punkt om at ingen lokalsykehus skal legges ned, med et punkt om at noen lokalsykehus vil bli lagt ned, og funksjonene til flere flyttet/slått sammen i et nytt sykehus som bygges i nærheten.

Les også: Viktige helselover ut på høring

Men det står også at alle skal sikres «Nærhet til lokalsykehusfunksjoner med god kompetanse og kvalitet», at berørte kommuner skal trekkes inn i arbeidet i større grad enn i dag, og at punkter som avstand, geografi og reisetid skal vektlegges ved strukturering av tilbud.

— Må vurderes på nytt
Disse siste punktene innebærer en reell endring i forhold til dagens praksis, ifølge Sp-leder og kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Les også: Vil la Stortinget avgjøre fødestuenes framtid

— Det har vært viktig for meg at lokalsykehusenes plass i det nye systemet skal være tydelig. Det står klart at vi skal ha en desentralisert sykehusstruktur og større trygghet rundt eventuelle endringer i fødetilbud og akuttmotakstjenester, sier Navarsete.

— Hva betyr dette for aksjonistene rundt omkring i landet i dag? Gjelder disse nye prioriteringene også for vedtak som allerede er fattet?
— Jeg mener det som står om avstand, geografi og tilgjengelighet som kriterier, gjør at forslagene som allerede ligger må ses på med nye øyne, og at de nye kriteriene må legges mer til grunn.

— Er resten av regjeringen enige i dette?
— Det må de være nå når dette blir vedtatt. Det viktige nå er at alle som er enige med oss, bretter opp ermene og står på.

Vil diskutere foretak
SVs helsepolitiske talsmann Geir-Ketil Hansen er enig med Navarsete.
— Flere foretak, blant annet Helse Midt-Norge og Helse Vest, har lagt store og omfattende planer. Begynner de noe nå, risikerer de bare å bli stoppet når vedtaket kommer, sier Hansen.

Høringsutkastet sier at foretaksmodellen opprettholdes, men også at foretaksloven skal evalueres. Hansen mener det også åpner for en debatt om foretaksmodellen.
— Det må være legalt og relevant å diskutere om modellen er egnet til å styre norsk helsevesen. La oss få en debatt på det.

— Innmari bra
Bente Øien Hauge, koordinator for Folkebevegelsen for lokalsykehusene, var i går i Oslo og hadde møter med Helse- og omsorgsdepartementet. Hun er fornøyd med signalene hun fikk både i helseplanutkastet og fra statssekretær Robin Martin Kåss (Ap).
— Jeg synes det som står om at kommunene og brukerne skal trekkes inn, er innmari bra. Når hensyn som geografi og reisetid presiseres i Nasjonal helseplan, må nok helseforetakene gå en runde en til. I dag sitter helseforetakene som konger på haugen og dikterer planprosessene, men det er klart vi tror det rette laget vil vinne omkampen når kommuner og brukere får være med som likeverdige partnere.

— Navarsete ror
Utenfor regjeringspartiene er KrFs helsepolitiske talskvinne Laila Dåvøy mer skeptisk.
— Hvis Navarsete mener planen er et forsvar for lokalsykehusene, leser hun den på en helt annen måte enn meg. Her tror jeg Navarsete ror litt. Det vi har sett, er at regjeringen ikke definerer lokalsykehus, men fjerner funksjon etter funksjon, helt til det som er igjen i praksis bare er et lokalmedisinsk senter med litt akuttilbud. De får heller kalle en spade for en spade og innrømme at de legger ned.

• Les saken i Nationen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar