mandag 4. oktober 2010

Nordfjord-legane har fått nok


FJORDENES TIDENDE For spesialistane ved Nordfjord sjukehus er no begeret fullt. Mange av dei kjem til å seie opp stillingane sine dersom Helse Førde held fram drifta av sjukehuset.

Ifølgje Rune Muri er det snakk om minst åtte legar som no har fått nok av samarbeidsproblema og ukulturen i Helse Førde. Spesialistar ved ortopedisk og medisinsk avdeling orkar rett og slett ikkje meir av Helse Førde. Muri er pensjonert overlege ved Nordfjord sjukehus og er ein av dei som sit i arbeidsgruppa som arbeider for vidare drift av Nordfjord sjukehus.

Han opplyser at alle spesialistane på ortopedisk avdeling er spurt om dei vil halde fram i sine stillingar på sjukehuset med Helse Førde som arbeidsgjevar. Ifølgje Muri har samtlege, tilsaman seks legar ved avdelinga, gitt eit eintydig svar på spørsmålet.

Dei vil seie opp stillingane sine, seier Muri.

• Les heile saka i papirutgåva av Fjordenes Tidende måndag 4. oktober. Kjøp pdf-utgåva her.
• Klikk her eller på overskrifta for å sjå saka i Fjordenes Tidende på nett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar